Liqlis warmimantawan

0
145

Karu llaqtachapis kasqa sumaq warmi yaqa tawa chunka watayuqninpi, manas pipas atisqachu kasarayta, lliw qarikuna riqpas manas atisqachu, taytamamansi mana munasqachu piwanpas kasarakunanta; hukchallapis taytamaman wañurukusqa chaysi sapallan qiparusqa lliw kaqniyunkunawan, allin apus kasqa kay sipasqa, achka uywayuq: kawallu, mula, hinallataq, wakakuna, chitakuna, quwikuna, kuchikuna, achka allpampas, laymin, laymin, kawsaynunpas urqun, urqun allin apuya kasqa.
Sapa punchawsi llamkaqkunallawan imatapas rimasqa, kay kaqninkuna miranampaq; qarikunas mana qawarisqachu manchakuymanta, hinallataq, warmikunapas tapusqa, ñañay manan sapallayki kawaqchu, yuyay kaptiki ¿iman kanqa? manan pipas yanapasunkichu, warmillaqa pukayanraq, asinraq imaya, mana imatapas kutichispa.
Yaqa pichqa watañas sapallan kasqa mana taytamamayuq, hinaptinsi huk tuta, killa allinta kanchiykamuchkaptin puñuy aysaykusqa warmitaqa, chaymantas hukchallata puñusqanman musiyakuchkaptin huk runa usturparisqa mamitay nispa, sapa punchawmi qawayki waqasqaykita, sapallayki kasqaykita, amañayá kananmantapacha chayna kankichu chaypaqmi ñuqa kachkani, sunquyki kisirichinaypaq, muchaykunsi warmitaqa, chukchanta apiykuspas marqaykukun allinta warmitaqa, iskayninkus qalalla kaspanku muchaykanakunku, kuyaykanakunku suma sumaqta pukllaykuspankus iskay warmachakunahina, qaparkachaykuspanku, miskiykachinku ruwasqankuta, allí allintan asnaykachinkupas ruwasqankunata, warmis chayllaraq chaskisqa qaripa qusqanta chita hinaraqsi waqaykusqapas, miskiykachispa, yapa yapata mañaykukuspa, chaymantas iskayninku puñurparisqaku, hukchallatas runa nisqa ripunayñan mamitay achikyarunqañan, kutimusaqña, ¡maya¡ qipakuy, riqsiytan munani punchawpi ¿imayna kasqaykita? kutimusaqña mamay, chaynata rimaspansi lluqsirparitamun qariqa.
Runa chinkaruptinmi warmiqa puñurparisqa yaqa chawpi punchawkama, lliw uywankunas yarqaymanta waqaykusqa, hukchallatas warmi atarin puñusqanmanta hinaspa tapukun kikillanta, suyñukurqanichiki ¿iman karun? chawpi punchawkama puñuñaypaq, kurkuymi allin muchasqa, allí allin kuyasqa kachkan, kusisqas lliw uywankunaman mikunanta qaraykun takispa, asikuspa, chaynas kasqa yaqa iskay killa, sapa tuta runa yaykusqa puñunanman hinaspas miskiykachisqaku qalalla lliw kuyanakuyta; qunqayllamantas warmi qaritaqa huk tuta nin, manan chaynallachu kachuwanchik, ñuqaqa riqsiytan munani qamta, qaris nin ¿imapaq?, sapa tuta amuspayqa kuyachkaykin riki tukuy sunquywan, warmis piñarikun manan qusaykichu chay warmikaqniytaqa, kananmantapacha, mana puchawpi pin kanki riqsinaykama, mana uyallaykitapas mana qawaptiyqa; qaris kutichin kaynata nispa: riqsiwayta munaspaqa wak kimsa urqu kachkan kay inti lluqsimuymanmi qamunki, chaypin suyasqayki, chaypaqmi chay yana yayannikita nakaspayki mikunata ruwamunki , chayta apamuspaykin qamunki, chaypiñayá tupanakusunchik, chayta nispansi qarillaqa chinkarparin.
Warmis kusisqallaña, qarinta riqsinanpaq, yana yayanta nakan, yanunsi miskillataña, hatun mankapis wikkriykukuspa puriyta qallariyparin chay kimsa urquta chayananpaq, ñas qaspiytaqa, chayarparin qawasqanmanhinas uchuy ñawi yakupa kasqa, urqupiqa, manas pipas kasqachu, warmis waqayta kachariykun, qunqayllatas yaqa pichqa liqliskuna rikurirparisqa, huknin hatunniraqsi muyukachan, tuspansi pulliranmanta, warmis hukchallata aytarparin liqlistaqa kumpakunankama, waqaspas mikunata wikapaspa ampukamun wasinman yaqa chawpi tutatas yaykuykun, pisipasqas, kawitunman ustuykun puñunanpaq, waqaykuspa, puñuy aysachkatinsi, musuqmanta runaqa qunqayllata puñusqanman ustuykun muchaspa, marqakuspan, warmitaqa nin: amaña mamitay waqaychu, kaypin kachkani, warmis nin qamurqanin, manan chaypichu kasqanki, ari chaypin karqani, manam riki allintachu rikuwaranki, pisipasqa chayamuspayki, aswanmi hukchallata qaytarpariwanki kumpakunaykama, runas chaynata kutipakun, rimaspalla qariqa sunqunta allinyachin warmipataqa, musuqmanta qallalla iskayninku miskiykachinku qarikayninta, warmikayninta tupaykachispa iskayninku aqmaykuspanku, ñisuta pisiparparispankus puñurparisqaku, yaqañas achiyamusqaña, warmis atarirparisqa qunqayllata; markamansi siqan, waskata apamunanpaq, qaritaqa, makinmanta, chakinmantas watarparisqa kawituman mana ripukunanpaq, punchawpi qarita riqsinanpaq, hinaspas chayta ruwarparispas warmillaqa yaqa chawpi punchawkama puñurparisqa miskillataña, kusisqallañas rikcharin, waqtanmansi qawan runataqa,manas kanchu, ¿imayna?, allintan watani riki, qatakusqantas kichan, chaypis rikurin liqlis watasqata, mancharikunsi warmiqa, hinachiki kanqa, punchawpiqa, richun urquta kay liqlis, tutañataq yaykumuchun kay qari puñusqayman warmikayniyta, qarikayninwan sumaqta tupachinaypaq, chayna katinqa kusisqachiki kasaq sapa punchaw, wañunay punchawkama.

¿Qué opinas?

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

*